Linia Masztów STM

maszty przestawne

Maszty przestawne STOWER
z typoszeregu STM zostały zaprojekowane jako niezwiązane trwale z gruntem.

możliwe jest umiejscowienie konstrukcji na terenach, gdzie sytuacja geotechniczna lub gęstość instalacji podziemnych nie pozwala budować standardowych wież,
wysoka sztywność konstrukcji pozwala na bezstratną transmisję danych,
do podstawowych zastosowań konstrukcji należy ich wykorzystanie na potrzeby operatora sieci komórkowej, ale nie tylko.
S-tower Telekomunikacja
S-tower Telekomunikacja
S-tower Telekomunikacja

Najważniejsze cechy konstrukcji

konstrukcje o wysokościach od 24 do 42 m,
trzon masztu, zaprojektowany jako przestrzenna konstrukcja kratowa o przekroju kwadratowym, stabilizowany jest zestawami odciągów linowych,
trzon podzielony na modularne segmenty o wysokości 3,0 m,
ruszt nośny, zaprojektowany jako dwie krzyżujące się kratownice płaskie, zapewnia podparcie trzonu masztu oraz punkty kotwienia odciągów,
rolę fundamentu stanowią cztery balasty betonowe złożone z płyt drogowych,
komunikacja pionowa dzięki szynodrabinie Soll,
dostęp do trzonu zabezpieczony jest „kolczatką”,
konstrukcja wyposażona jest w strefę obsługową dla urządzeń wyniesioną ok 2 m n.p.t w całości ogrodzoną, co stanowi zabezpieczenie przed upadkiem pracujących na nim osób jak również przed dostępem osób niepowołanych.
S-tower Telekomunikacja

Zalety typoszeregu STM

konstrukcja niezwiązana trwale z gruntem

ułatwiony proces legalizacji obiektu budowlanego

możliwość lokalizacji na terenach o skomplikowanych warunkach geotechnicznych

możliwy ręczny montaż bez użycia dźwigu

możliwość rektyfikacji poziomu rusztu oraz pionowości trzonu masztu przez cały okres użytkowania konstrukcji

możliwość dostosowania wyposażenia do wymagań szczegółowych Klienta

możliwość adaptacji rozwiązań dla konkretnych warunków lokalnych

S-tower Telekomunikacja

sprawdź nasze pozostałe rozwiązania